Elveda Rumeli (10. Baskı)

Elveda Rumeli (10. Baskı)

Balkan Savaşları’nın 100. yılı içerisindeyiz… İyi bir Elveda Rumeli romanından söz etmeli… İstanbul’da medrese eğitimi aldıktan sonra memleketine dönen Hasan, bir süre sonra bir ömre sığmayacak şeye şahit olur... Balkan Savaşları, esir kampları, I. Dünya Savaşı, salgın hastalıklar, göç yolları, ölümler ve bunlar arasında yaşanmaya çalışılan, yeniden kurulmaya çalışılan hayatlar. Gerçeklerden hareket eden, iyi yazılmış bir roman.

Çağlayan Çevik – Hürriyet 

Elveda Rumeli romanı 93 Harbi sonrası,  Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı yıllarında Bulgaristan’daki iki büyük çiftçi ailesinin yaşamını konu alır… Yazar Ramis Çınar, romanında tarihin geniş bir sayfasına açıklık getirir. Silistre’nin Çeyrekçi Köyü’nde yaşananları anlatarak Osmanlı’nın çözülüşünü başarıyla yansıtır. Yalın, akıcı bir dili vardır. Savaş, ayrılık ve göç romanlarına bir yenisini katarak yazınımıza katkıda bulunduğu bir gerçektir.
Hasan Akarsu - Eleştirmen

Elveda Rumeli romanı beni o öyle sardı ki anlatamam. Rumeli’nin tatlı günlerini, insanların yaşadıkları sıkıntıları, yalnız, elsiz kolsuz, çaresiz kalmalarını, güç koşullara dirençlerini ve gelenekleri, Ramis Çınar çok güzel bir dille, öyle sürükleyici anlatmış ki hayran kaldım. Elveda Rumeli bugüne dek okuduğum en güzel öykülerden biri. Balkanları anlamak için bu kitap çok kişice okunmalı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - İTÜ


FAREWELL RUMELIA 

We are in the 100th anniversary of the Balkan Wars… It should be spoken about a good Farewell Rumelia novel… Having finished his madrasa education in Istanbul, Hasan returns to his hometown and becomes witness to the thing that alters his life forever. Balkan Wars, prison camps, World War I, epidemic diseases, migration, deaths and lives tried to be lived among hardships. A well-written novel based on real history.
Çağlayan Çevik – Hürriyet

Farewell Rumelia novel is about the lives of two big farmer families in Bulgaria after the ‘93 war, during the Balkan Wars and World War I… The author Ramis Çınar brings clarity to a wide muddy page of history in his novel. By telling about what happened in the Çeyrekçi Village of Silistra, he successfully reflects the Ottoman resolution. The language is simple and mellifluous. It is a fact that he contributed to our literature by adding a new one to war, separation and migration novels.
Hasan Akarsu – Critic

I cannot express how much the novel Farewell Rumelia impressed me. With such a beautiful language Ramis Çınar tells the story of the sweet days of Rumelia, the troubles, the loneliness, the helplessness, the people’s resistance to hardships, the traditions… Farewell Rumelia is one of the most beautiful stories I have ever read. It should be personally experienced in order to understand the Balkans.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan – ITU